Teklif Talebi Küçük İşler

Teklif Talebi
Küçük İşler
(Tek Zarfta Teklif Verme Süreci)
Ülke: TÜRKİYE
Projenin Adı: Belediye Hizmetleri Projesi-I
İşin Adı: Elbeyli Belediyesi Kanalizasyon Şebekesi ve Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaat İşi
Borçlanma No./Kredi No./ Hibe No: CTR 1075
Teklif Talebi Referans No: AFD ELB W1_RB
1.
Avrupa Birliğince Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT 2) kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’na devredilen hibeden; İLBANK, Belediye Hizmetleri Projesi-I maliyetinin karşılanması için finansman sağlamıştır. ILBANK bu kapsamda sağlanan fonların bir kısmını Elbeyli Belediyesi Kanalizasyon Şebekesi ve Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaat İşi sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı planlamaktadır.
2.
Bu doğrultuda, ELBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI uygun şartlara sahip İsteklileri inşaat sözleşmesi süresi 15 ay ve Kusur Sorumluluk Süresi 12 ay olacak şekilde aşağıdaki iş kalemlerinin Elbeyli Belediyesi Kanalizasyon Şebekesi ve Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaat İşi için kapalı zarf içinde Teklif vermeye davet etmektedir.
Bu Sözleşmenin kapsamındaki iş ve işlemler aşağıdaki gibidir:

Yaklaşık 11,5 km Ø 200 mm. ve Ø 300 mm. Çaplı Kanalizasyon Şebekesi ve parsel bağlantıları ile 500 m3/gün kapasiteli Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapılması,

İş kapsamında olan ve ihtiyaç duyulacak bütün tesislere ait enerji izinlerinin alınması/yenilenmesi, elektrik işlerinin yapılması, gerekmesi halinde tasarla+inşa et yöntemiyle işletmeye hazır halde yapılması,

Söz konusu işlerin kapsamında sökülen/bozulan asfalt, parke taş vb yol kaplamaları ile tretuvarların ve yeşil alanların yapılması/eski haline getirilmesi,

İşin yapımı için gerekli olabilecek her türlü hesap, tasarım, test ve analizlerin yapılması/yaptırılması
İş ve İşlemlerin tanım ve tarifleri sözleşme eki olan Şartnameler, Tasarım Dosyaları, Mahal Listeleri ve Birim Fiyat Pozları Tariflerinde belirtilmektedir.
İmalata esas metrajlar Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiştir. Yüklenici Birim Fiyat Teklif cetvelindeki metrajları dikkate alacaktır.
Bütün dokümanlarda verilen bilgiler doğrultusunda iş kapsamında yer alan bütün tesislerin tam ve eksiksiz olarak yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi esastır.
3.
İhale süreci AFD’nin Ekim 2019 tarihli “Yabancı Ülkelerdeki AFD Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Satın alma Kılavuzu’nda” (“Satın alma Yönetmelikleri”) belirtildiği şekilde Teklif Talebi kullanılarak uluslararası rekabete açık Satın alma yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın alma Yönetmeliklerinde tanımlandığı şekilde tüm İsteklilere açıktır.
Uygun şartlara sahip olup, konuya ilgi duyan İstekliler ELBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’dan (elbeylibel@gmail.com) bilgi alabilecek ve aşağıda belirtilen adreste 09.00 ila 17.00 arası mesai saatlerinde ihale dokümanını inceleyebilecektir.
4.
Uygun şartlara sahip olup, konuya ilgi duyan İstekliler Türkçe hazırlanmış olan ihale dokümanını aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunmak ve 5.000,00 TL tutarındaki ücreti ödemek suretiyle satın alabilecek olup, söz konusu ücret iade edilmeyecektir. Söz konusu ödeme TR 56 0001 0026 2138 9726 3650 06 numaralı banka hesabına Sözleşme No: AFD ELB W1_RB için olduğu yazılarak doğrudan yatırılmak suretiyle yapılacaktır. İhale Dokümanı posta/kurye servisi yoluyla, elden veya eposta ile gönderilecektir.

 1. Teklifler en geç 13/06/2024 tarihinde saat 14.00’da veya öncesinde aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Elektronik olarak gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. Geç teslim edilen teklifler reddedilecektir. Teklifler İsteklilerin tayin ettiği temsilcileri ve katılmak isteyen herkesin huzurunda 13/06/2024 tarihinde saat 14.30’da aşağıdaki adreste alenen açılacaktır.
  6.
  Her Teklifin ekinde 75.000 Avro veya eşdeğeri1 tutarında birer “Geçici Teminat” bulunacaktır.
  7.
  Yukarıda bahsi geçen adres şöyledir:
  İhale dosyası hakkında bilgi alma, açıklama talebinde bulunma ve teklif teslim yeri:
  Dikkatine: ELBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  Adres: Elbeyli Belediyesi Başkanlığı Hürriyet Mah. Okul Cad. No:02 Elbeyli
  Şehir: KİLİS
  Posta Kodu: 79500
  Ülke: Türkiye
  Telefon: +90 348 782 23 53, Dahili:-
  Elektronik posta adresi: elbeylibel@gmail.com
  Tekliflerin açılacağı yer:
  Adres: Elbeyli Belediyesi Başkanlığı Hürriyet Mah. Okul Cad. No:02 Elbeyli
  Şehir: KİLİS
  Ülke: TÜRKİYE
  1